Mocyc TV : Modify Stallions Centaur 150 - CENTAUR THAILAND

Mocyc TV : Modify Stallions Centaur 150

Mocyc TV : Modify Stallions Centaur 150

Mocyc TV : Modify Stallions Centaur 150 : ทีมงาน Mocyc.com ได้มีโอกาสได้รับรถ Stallions Centaur 150 มา 1 คัน เพื่อแต่งรถ นำไปโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ โดยทีมงานมีเวลาในการทำรถประมาณไม่ถึงอาทิตย์ ทางทีมงานมองเห็นมีหลายคนจับเอา Stallions Centaur 150 ไปตกแต่งในแนว Cafe Racer เยอะ ดังนั้นทางทีมงานจึงอยากทำให้แตกต่าง จึงไม่ทำในแนว Cafe Racer รูปทรงอาจจะดูขัดตา หรือ ดูไม่เหมือนรถขี่ประจำวันไปบ้าง ก็เพราะทีมงานต้องการทำรถในรูปแบบตามแนวคิด และพยายามใช้อะไหล่เดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เรียกได้ว่าจับมาตัด เจาะ สลับ ย้ายตำแหน่ง ไม่ได้ทำออกมาในแนวตลาด จึงออกมาในแนวของ รถเก่าผนวกกับรถใหม่แบบนี้ครับ จึงได้นำเอาเบื้องหลังการทำตั้งแต่เริ่ม จนเสร็จมาให้ชมครับ

* * * * *

ที่มา : Youtube – mocyctv

>>> ห้องค้าขาย Centaur “อยากขาย – อยากซื้อ” ประกาศฟรี !

โปรด...แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น